IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
پایان نامه های مجسمه سازی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] ............................................................................. [پایان نامه های مجسمه سازی ]
بررسي آثار 5 هنرمند ‌كه با استخوان كار كرده‌اند عنوان فارسی:
The voluminal structure based on the form of bone عنوان انگلیسی:
مهيار اسدي پدیدآورنده:
طاهر شيخ‌الحكمايي استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1389 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
استفاده از استخوان به عنوان ماده‌اي مقاوم و قابل ابزار كاري، براي ساخت اشياء گوناگون از ديرباز رايج بوده است. همواره از استخوان به عنوان مادة اوليه براي ساخت اجسام كاربردي استفاده مي‌شده است و تا عصر حاضر و پيدايش هنر و انديشه مدرن و نگرش متفاوت به پديده هنر، هرگز به آن به عنوان فرمي زيبا و قابل تامل از منظر زيباشناسي كه قابليت ارائه به عنوان اثر هنري را داراست نگاه نشده بود. برآمدگي‌ها و فرورفتگي‌ها، منحني‌هاي منحصر به فرد و فضاهاي منفي متنوع از نكات قابل اعتنايي هستند كه توجه به فرم استخوان به عنوان فرمي مستعد براي تبديل شدن به اثر هنري را بر مي‌انگيزند. در بخش تئوري آثار 5 هنرمند كه از استخوان گاه به عنوان ماتريال و گاه به عنوان موضوعي براي خلق آثار خود بهره‌جسته‌اند معرفي، و تا حدودي بررسي و تحليل مي‌شود. چکیده:

فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com