IranSculpture.ir
تحقیقی - خبری - پژوهشی جامع ترین سایت تخصصی هنر مجسمه سازی ایران
پایان نامه های مجسمه سازی
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ............................................................................. [پایان نامه های مجسمه سازی ]
مطالعه‌ی احجام شناور در آب عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
گلناز بهروزنیا پدیدآورنده:
یوآف دارش استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / تیرماه 1385 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
دانشگاه/پژوهشگاه:
هـــنرهای زیبا / گروه هنرهــای تجــسمی دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
از زمان‌کودکی خیرگی عجیبی هنگام تماشای فضاهای آبی داشتم. شاید تماشای دنیای زیر آب، سؤال ‌برانگیزترین بخش جذاب ذهنم بود. یک نوع گرایش ناشناخته. بعدها گاهی که به اندوه فرو می‌رفتم احساس می‌کردم درون محیط پر از آبی هستم و از آنجا به آدم‌ها نگاه می‌کنم. آنها نمی‌دانند کجا هستم و این تعلیق و نیمه‌رهایی را نمی‌بینند. و حتی گاهی تجمع آدم‌ها سر میز غذا می‌دیدم و آنها رقص آب را بر جداره‌ام نمی‌دیدند. بیشتر وقت‌ها با چشم باز به حرکت دست‌ها و پاها درون آب نگاه می‌کردم و خیالی که هر شیء پیش پا افتاده در این فضا دچارش می‌شد. انگار هر چیزی در فضای آب بار بر می‌داشت و باتمأنینه می‌شد. و سنگین و پررمز، زبان در می‌گرفت. از این رو بزرگ و کِشنده و خواستنی می‌شد. . . . شکست و لغزیدن آب بر آب. حتی صدای سکوت آب صدایی پروقار و ناشناخته بود. شاید نزدیک به دنیایی بود که ندیده بودم. . . . نمی‌دانستیمش ولی می‌خواستیمش. دنیایی که بی‌وزن می‌کرد ولی وقار می‌داد. شفاف بود ولی پرابهام می‌کرد . . . از این رو بسیار شیفته‌اش شده بودم و به دنبال نزدیکی، به دنبال ادراک آن بودم. ــ بعدها که قرار شد به تجسم بکشیم و از طرفی از تجسد تجسم رها شویم و رها کنیم، آنچه می‌خواستمش رها شدنی بود که تعلیق به هر جسمی می‌داد. چکیده:
نقوش هندسی و دیدگاههای مشترك در مجسمه سازی و معماری عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
بابك حیدری فنونی پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1378 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
تهران دانشگاه/پژوهشگاه:
هنرهای زیبا دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
تجرید در مجسمه سازی"مطالعه موردی می نیمالیسم" عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
نگین آخوندزاده مهاجر پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1380 رشته تحصیلی:
کارشناسی ارشد مقطع:
تهران دانشگاه/پژوهشگاه:
هنرهای زیبا دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
رابطه حجم مجسمه سازی با تلویزیون و سینما و تئاتر عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
ناصر پهلوان زاده پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1378 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
تهران دانشگاه/پژوهشگاه:
هنرهای زیبا دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
بررسی نماد در مجسمه سازی ایران عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
مریم بطحائی پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1376 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:
اسطوره در مجسمه سازی عنوان فارسی:
عنوان انگلیسی:
شیوا شكوهی نژاد پدیدآورنده:
استاد (اساتید) راهنما:
استاد (اساتید) مشاور:
مجسمه سازی / 1376 رشته تحصیلی:
کارشناسی مقطع:
هنرهای زیبا دانشگاه/پژوهشگاه:
تهران دانشکده:
کلیدواژه‌های فارسی:
کلیدواژه‌های انگلیسی:
چکیده:

فراخوان جشنواره های داخلی
فراخوان جشنواره های خارجی
100 سال مجسمه سازی نوین جهان
جشنواره های بین المللی
مقالاتی پیرامون هنر و زیبایی شناسی
معرفی کتاب
مقاله شناسی
پایان نامه های مجسمه سازی

اخبار انگلیسی
مقالات انگلیسی


درباره ما
تماس با ما
info@iransculpture.ir
IranSculpture@yahoo.com