به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص آخرین مھلت ثبت‌نام جدید، ویرایش اطلاعات، آخرین ضوابط اعلام شده و نقص مدارک ثبت‌نام کنندگان آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ٩٨ اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

مطابق این اطلاعیه با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی در روز‌های ۲۷ و ۲۸ تیرماه، آخرین مھلت ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات هفتم خردادماه ۹۸ است که از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش امکان پذیر است.

بدیھی است ھر گونه نقص در اعلام اطلاعات، ارسال مدارک و یا اعلام اطلاعات نادرست و غیر واقع، سبب بروز مشکلاتی برای فرد خواھد شد که مسئولیت آن به عھده داوطلب بوده و اقدامی از طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی میسر نخواھد شد؛ لذا با توجه به اینکه تاریخ فوق‌الذکر آخرین فرصت برای تصحیح و تکمیل اطلاعات و مدارک است، داطلبان باید دقت لازم را داشته باشند.

بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بھداشت برای رتبه ھای اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته ھمنام در مقطع کارشناسی ارشد هستند، سھمیه بدون آزمون حذف و ١٠ درصد سھمیه با آزمون برای آنان اعمال شود. این مصوبه برای آزمون کارشناسی ارشد سال ١٣٩٩ و به بعد اجرایی خواھد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اطلاعیه منتشر شده در این خصوص در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir مراجعه کنند.