به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فارس، یازدهمین شماره از نشریه دانشجویی«جهش»،منتشر شد.

برای مشاهده اینجا را کلیک کنید.

آقای هرمزگان دانشجوی ما را شما تربیت کن! / شماره یازدهم نشریه دانشجویی «جهش» منتشر شد