سیده نرگس حسینی مسئول خواهران دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: در طول ۴ ماه گذشته طی ۲ بار به طور رسمی از معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور دعوت کردیم تا در جمع اعضای دفتر تحکیم وحدت حضور یابند و هر دو بار هم تقریبا تعیین زمان جلسه را بر عهده او گذاشتیم. مثلا ابتدا برای نشست میان دوره دفتر تحکیم وحدت که در قم برگزار شد از یک ماه قبل از خانم ابتکار دعوت به عمل آمد؛ اما پس از پیگیری های فراوان مشاور امور حقوقی معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور در جلسه حاضر شد آن هم با پیگیری شخصی ما و نه پاسخگویی و پیگیری خانم ابتکار.

مسئول خواهران دفتر تحکیم وحدت گفت: در همان نشست، پس از اعتراض دانشجویان به عدم حضور خانم ابتکار در برنامه های دانشجویی، نماینده او قول دادند که حضورشان را تا قبل از عید ۹۸ در یکی از برنامه های عمومی دفتر تحکیم هماهنگ می‌کنند.

حسینی بیان کرد: اما در دعوت دوم با اینکه هم مکان و هم زمان نشست به اختیار خانم ابتکار گذاشته شده بود که دیگر مشکلی برای حضور نباشد، دفترشان گفتند که تا پایان خرداد وقت ندارند. گویا او از رئیس جمهور هم بیشتر مشغله دارند.

وی افزود: ما قبلا با نماینده های مجلس، معاون قوه قضاییه، سخنگوی شورای نگهبان و دیگر مسئولان هم جلسه داشته ایم اما گویا ایشان از تمام این مسئولین هم فراتر رفته اند.

حسینی بیان کرد: تمام این پیگیری ها ما را به این نتیجه می‌رساند که خانم ابتکار از حضور بین قشر جوان و دانشجو واهمه دارند وگرنه چه دلیلی دارد که در جلسه با دانش آموزان، ورزشکاران، خانه امن بهزیستی و دیگر جاها حاضر می‌شوند اما به دانشجو که می‌رسند هیچ فرصتی ندارند.

وی افزود: عجیب هست که خانم ابتکار خودشان از فعالین جنبش دانشجویی بودند و اکنون که خود در راس امور قرار گرفتند هیچ توجهی به جنبش دانشجویی ندارند.

مسئول خواهران دفتر تحکیم گفت: ما معتقدیم اگر این معاونت، حقیقتا معاونت امور زنان و خانواده است، پس باید بتواند اقشار مختلف زنان را مورد توجه قرار دهند، حال آنکه قشر دانشجو، جوانان نخبه جامعه هستند و نظرات تخصصی آن‌ها بعضا راهگشاست، کما اینکه دعوت ما از ایشان مبتنی بر کارهای تخصصی است که تاکنون در انجمن های اسلامی عضو اتحادیه انجام شده است.

حسینی بیان کرد: جالب اینکه دیدیم ایشان دیروز در یک مصاحبه خبری اعلام کردند برنامه هایی دارند که مهارت های ارتباطی را به دانشجویان آموزش دهند! اساسا خانم ابتکار که در جمع عموم دانشجویان تاکنون حاضر نشده اند چه شناختی از آنان دارند که برنامه ریزی هم کرده اند؟ معتقدم خانم ابتکار ابتدا باید مهارت های ارتباطی خود را تقویت کنند!

وی افزود: همچنین دفتر تحکیم وحدت پس از بازنشستگی خانم مولاوردی از او برای حضور در جمع دانشجویان دعوت کرد و طبیعتا ایشان فرصت بیشتری برای حضور داشتند اما نپذیرفتند. در هر حال شبهات زیادی در کارهای معاونت زنان و خانواده وجود دارد که برای هر دلسوز مسائل زنان جای سوال دارد و در چنین شرایطی شفافیت و پاسخگویی تنها راه حل است.

مسئول خواهران دفتر تحکیم وحدت گفت: درنهایت باید گفت که مسائل زنان و خانواده تا زمانی که افرادی این چنین سکاندار آن هستند حل نخواهد شد و فقط کارهایی انجام می‌شود که نتیجه ای جز پسرفت جامعه زنان ندارد.