به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سید حسن کریمیان معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به طرح پایش دوره دکتری این دانشگاه گفت: براساس آئین نامه جدید دانشجویان دوره دکتری در طول سال تحصیلی دیگر نمی توانند همانند گذشته در صورتی که در امتحان جامع قبول نمی شدند با دریافت یک اخطار دوباره امتحان دهند.

وی افزود: در گذشته دانشجویان اگر در امتحان جامع قبول نمی شدند یک اخطار می گرفتند و با دادن 2 بار امتحان در صورتی که قبول نشوند اخراج می‌شدند.

کریمیان تصریح کرد: دانشجویان برای رسیدن به مرحله امتحان پرو پوزال خود باید در امتحان جامع نمره قبولی را دریافت کنند.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: آئین نامه ضوابط جدید برای مقطع دکتری دانشگاه امیرکبیر از سال تحصیلی جدید اجرا خواهد شد.