شهرکی، مسئول جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به برگزاری اردوی جهادی در مناطق محروم زاهدان گفت: اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی و گروه جهادی نور جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روز جمعه در مسجد ابوذر زاهدان برگزار شد.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده این گروه جهادی گفت: ویزیت رایگان به همراه توزیع داروی رایگان، دندانپزشکی معاینه و کشیدن دندان آموزش بهداشت دهان و دندان، بینایی سنجی، روانشناسی از جمله فعالیت‌های این گروه جهادی بود.

مسئول جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به دیگر فعالیت‌های گروه جهادی این دانشگاه گفت: پیش از این اردوی جهادی در زمینه خدمات بهداشت و درمان و دندانپزشکی به همت این گروه جهادی در زهک برگزار شده بود.

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مسجد ابوذر زاهدان برگزار شداردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مسجد ابوذر زاهدان برگزار شد