آماده/////اعضای شورای مرکزی و هیات نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد مشهد مشخص شدند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دومین دوره انتخابات شورای مرکزی و نخستین دوره انتخابات هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در روز دوشنبه برگزار و نتایج ان اعلام شد.

بر اساس این گزارش، همچنین دبیران واحد‌های مختلف جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به شرح ذیل مشخص شدند:

علی امینی فر؛ دبیر شورا
صادق تاج فرد؛ دبیر واحد سیاسی
رضا اعتباری؛ دبیر واحد آموزش
سعید کرمی؛ دبیر واحد تشکیلات
حسین برومند؛ دبیر واحد مالی
احسان عطاریانی؛ دبیر واحد روابط عمومی
فاطمه سعیدی پور؛ دبیر واحد خواهران
مرضیه آدینه زاده؛ دبیر واحد فرهنگی
فریبا حیدری فر؛ دبیر واحد نشریات