امام راحل رهبر معظم انقلاب را به عنوان جایگزین شهید مطهری در دانشگاه‌ها معرفی کردند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها امروز در سیزدهمین همایش حکمت مطهر بزرگداشت صدمین سال ولادت استاد شهید مرتضی مطهری که در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد، گفت: شهید مطهری از جمله عالمانی بود که به دنبال بیماری‌ها می‌گشت و درمان‌ها و علاج‌های او شفابخش بود در واقع مطهری یک عالم مجاهد بود که به دانش و علم مجهز بود و از طرفی در مقابل اتفاقات پیرامون خود سکوت نمی‌کرد.

رستمی با بیان اینکه مجاهدت شهید مطهری همراه با مجاهدت علمی بود، افزود: جهاد علمی شهید مطهری دارای دو وجهه ایجابی و سلبی است و او از وجهه سلبی با هر گونه انحراف از حق مبارزه می‌کرد؛ به گونه‌ای که هم با مارکسیست‌ها و هم با ناسیونالیست‌های کور مبارزه کرد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: یکی از غفلت‌هایی که حوزه فکری اندیشه اسلامی را در بر گرفته، بی توجهی به وجهه علمی و شأن حکمی مقام معظم رهبری است و ما از این حوزه غفلت کرده ایم؛ در هر حال رهبر معظم انقلاب کسی است که امام خمینی از او به عنوان فاضلی با تقوا نام می‌برد که در بین یاران مانند خورشید روشنی می‌دهد. از طرفی امام، رهبر معظم انقلاب را به عنوان جایگزین شهید مطهری در دانشگاه‌ها معرفی کردند و از دانشجویان خواستند در غیاب شهید مطهری به او رجوع کنند.

وی به نگاه فرادستی رهبر معظم انقلاب به حوزه معرفت و اندیشه اسلامی اشاره کرد و افزود: شاید بیانیه گام دوم انقلاب یکی از نقاط اوج بیان حکمی رهبری است در هر حال رهبر معظم انقلاب گفته اند که من توصیه نمی‌کنم که به مطالبی که بیان کرده ام مراجعه کنید؛ اما درباره بیانیه گام دوم توصیه دارم به ویژه از جانب حوزویان توجه شود.

رستمی با اشاره به اینکه وجه حکمت در قالب و عبارات مختلف بیانیه گام دوم دیده می‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه می‌گویند که انقلاب اسلامی نیز مانند اسلام دارای مبانی فطری است و از طرفی نیز می‌گویند که انقلاب اسلامی آماده اصلاح خطا‌ها است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی به عنوان سه هدف زیبای ترسیم شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: در هیچ یک از انقلاب‌های معاصر و گذشته این سه هدف برجسته، قابل دفاع و شایسته وجود ندارد.

وی با بیان اینکه خودسازی روح اسلام است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم ابتدای انقلاب را تحول از درون تعبیر می‌کنند و از طرفی از جامعه به عنوان یک جامعه زنده نام می‌برند که باید پرداخته و آراسته شود و همچنین می‌گویند هدف نهایی رسیدن به تمدن است.

رستمی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب هدف گذاری برای انقلاب را در حوزه تمدن می‌انگارند و معرفی می‌کنند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب معتقدند تمدن حاکم یعنی تمدن غرب با تمام اقتدار و ظواهرش در حال فروپاشی است و این را با تکرار می‌گویند که تمدن غرب بی تردید رو به فروپاشی است. همچنین در ادامه ایشان می‌گویند ما باید به دنبال جایگزین تمدن غرب باشیم، چون تمدن اسلام می‌تواند جایگزین تمدن غرب شود و در بیانیه گام دوم انقلاب عناصر رسیدن به این تمدن مطرح شده است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم هفت توصیه را به عنوان قدم‌ها و بال‌های رسیدن به جامعه سازی، خودسازی و تمدن سازی معرفی کرده اند، تصریح کرد: مقدمه طلوع خورشید عظما باید در این تمدن اتفاق بیفتد.