سیدمحمد مرندی، تحلیل گرسیاسی و متخصص مطالعات آمریکا در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خصوص اصابت یک راکت به منطقه سبز بغداد و در نزدیکی سفارت آمریکا در عراق و تهدید توئیتری ترامپ علیه کشورمان گفت: این اتفاق قطعا کار داعش یا گروه‌های القاعده و یا حتی گروه‌های وهابی منطقه است که با سعودی‌ها و اسرائیلی‌ها و سرویس‌های امنیتی غرب سال هاست که در تعامل هستند.

وی در تشریح این ادعا گفت: آمریکایی‌ها به خوبی این موضوع را می‌دانند و تهدیدات ترامپ علیه جمهوری اسلامی در حقیقت کوبیدن بر طبل توخالی است و قطعا ترامپ دنبال جنگیدن با ایران نیست، چون جنگ با ایران جنگی نیست که پیروز آن آمریکایی‌ها باشند.

مرندی در پاسخ به این سوال که علت واکنش‌های این روز‌های آمریکایی‌ها که سعی می‌کنند هر موضوع و تنشی در منطقه را متوجه ایران بدانند، چیست؟ گفت: آمریکایی‌ها بیشتر به دنبال ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم ایران هستند و این اقدامات در حقیقت بخشی از جنگ روانی آن‌ها علیه جمهوری اسلامی است.

*آمریکا نا امید از خدشه بر حاکمیت ملی ایران به ایجاد ترس روی آورده است
این تحلیل گرمسائل سیاسی تصریح کرد: آمریکایی‌ها نتوانستند بر حاکمیت ملی ایران خللی وارد کنند و از این منظر سعی می‌کنند با امتحان روش‌های دیگر ترس و ناامنی را ترویج دهند.

*کوچکترین تعرض به ایران اقتصاد جهان را با فاجعه مواجه خواهد کرد
این متخصص مطالعات آمریکا در خصوص عدم وجود قوه عاقله در حاکمان آمریکایی و احتمال وجود جنگ با همان منطقی که در سال ۲۰۰۳ آمریکایی‌ها به عراق تحمیل کردند، گفت: ایران بسیار قدرتمندتر از عراق ۲۰۰۳ است. جمهوری اسلامی متحدین منطقه‌ای قدرتمندی دارد و از همه مهم‌تر ایران در خلیج فارس و دریای عمان شرایطی ایجاد کرده که اگر کوچکترین درگیری ایجاد شود نه تنها اقتصاد منطقه، بلکه اقتصاد جهان با فاجعه روبرو خواهد شد.

وی ادامه داد:همان طور که پیش‌تر هم گفتم، اگر جنگی بین ایران و آمریکا رخ دهد آمریکایی‌ها بازنده خواهند بود و این باخت برای آمریکایی‌ها فاجعه بار است. گذشته از این بحث اینگونه رفتار و ادبیات از سوی رئیس جمهور آمریکا این کشوررا در جامعه جهانی منزوی و اتحاد داخلی در ایران را افزایش می‌دهد.