حکیمه لویمی، مسئول خواهران بسیج دانشجویی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: اولین دوره نخبه پروری زنان به همت بسیج دانشجویی استان خوزستان، ۲۵ شهریورماه و به مدت سه روز در دانشکده فنی دختران اهواز برگزار شد. این دوره با استقبال دانشجویان مواجه شد و ۴۰ نفر از اعضای شبکه نخبه پروری زنان در دانشگاه‌های استان خوزستان در آن حضور داشتند.

لویمی افزود: هدف از برگزاری این دوره، روشنگری بانوان این دوران به شبهات پیرامون خود در فضای دانشگاه، مراکز علمی و محیط اجتماعی، حفظ حریم و منزلت در جهت بازیابی هویت ایرانی اسلامی به منظور تربیت نسل مادران انقلابی با ارائه سیر کتاب‌های مربوط به نظام حقوق و شخصیت ماهوی زن به دانشجویان و تثبیت مبانی فکری و اعتقادی بود.

مسئول خواهران بسیج دانشجویی استان خوزستان ادامه داد: در این دوره مباحثی همچون تدریس مبانی در حوزه انسان شناسی و هستی شناسی زن، برگزاری کارگاه‌های مهارتی ارتباط فردی و شیوه سخنرانی و کرسی آزاد اندیشی، جمع بندی کتاب‌هایی که در طول ترم مطالعه شده، مباحث توجیهی تشکیلاتی جهت عملیات ترم مهر و بهمن ۹۸ مطرح شد.

وی اظهار کرد: در این دوره، اساتید و سخنوران بزرگی که خودشان در حوزه و دانشگاه، اشراف بر موضوع دارند و مسائل زنان و خانواده را در سبک زندگی ایرانی اسلامی به صورت گفتمان تعریف و گسترش داده اند، حضور داشتند.