به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا روز‌های ۲۲ و ۲۳ تیرماه در شهر چونبوری تایلند برگزار شد و در پایان تیم ایران با ۶ مدال طلای مهدی شیرازی در وزن ۶۱ کیلوگرم، محمدصادق فیروزپور در وزن ۷۰ کیلوگرم، عبداله شیخ اعظمی در وزن ۷۹ کیلوگرم، علیرضا عبدالهی در وزن ۹۲ کیلوگرم، علیرضا رکابی در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، یک مدال نقره علیرضا اشکیور در وزن ۶۵ کیلوگرم و یک مدال برنز امیرحسین کاووسی در وزن ۷۴ کیلوگرم و با کسب ۲۰۱ امتیاز بعنوان قهرمانی رسید. پس از تیم ایران تیم‌های ژاپن و هند به ترتیب با ۱۴۹ و ۱۲۹ امتیاز دوم و سوم شدند.

بنا براین گزارش نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم پوریا ترکمان در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب هیون سو چو از کره جنوبی شد و با توجه به شکست حریفش در مرحله نیمه نهایی، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم مهدی شیرازی در دور نخست با نتیجه ۳ بر صفر سانگ بوم هان از کره جنوبی را مغلوب کرد وی در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۳ اکرام جان حاجی مراداف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل کودای اوگاوا از ژاپن با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. شیرازی در دیدار پایانی با نتیجه ۶ بر صفر از سد نادر رحیم اف از ازبکستان گذشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم علیرضا اشکیور در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر این جونگ هوانگ از کره جنوبی را شکست داد وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ و ضربه فنی سوراویت سریناک از تایلند را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. اشکیور در این مرحله نیز مقابل تایکی تسوتسومی از ژاپن با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال در مصاف با سیرباز تالگات از قزاقستان با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۰ کیلوگرم محمدصادق فیروزپور در دور نخست جان ژائو از چین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد وی در دور دوم با نتیجه ۳ بر صفر از سد آیومو سوزوکی از ژاپن گذشت و در مرحله نیمه نهایی نیز با نتیجه ۳ بر یک ویشیل کالیرامانا از هند را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. فیروزپور در دیدار فینال با نتیجه ۱۰ بر یک سانگ هو هان از کره جنوبی را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرحسین کاووسی در دور مقابل نورتیلیک کاریپبایف از قرقیزستان با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد. وی در دور بعد دولت یرگیش از قزاقستان را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست داد، اما در مرحله نیمه نهایی مقابل پراوین مالیک از هند با نتیجه ۱۶ بر ۵ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. کاووسی در این دیدار مقابل بایارسایخان تسیدنبالجیر از مغولستان با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز شد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۷۹ کیلوگرم عبداله شیخ اعظمی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر راتاناچوت جانسورن از تایلند را مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل تیلک کابیکنوف از قزاقستان با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شیخ اعظمی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد ساندیپ مان از هند گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۱۰ بر صفر تانگسی از چین را شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم سید ابوالفضل هاشمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۲ از سد اورگیلوخ داگوادورج از مغولستان گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۲ بر ۲ آبیلای سووت از قزاقستان را از پیش روی برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. هاشمی در این مرحله مقابل تاتسویا شیرای از ژاپن با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. هاشمی در این دیدار مقابل گوویند کومار از کشور هند با نتیجه ۸ بر ۴ شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم علیرضا عبدالهی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر سیمبات سلیمان اف از قرقیزستان را مغلوب کرد وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل بکزات اورکیمبای از قزاقستان با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی به پیروزی دست یافت و راهی دیدار فینال شد. عبدالهی در دیدار پایانی با نتیجه ۱۰ بر صفر آینیاز صفرنیازاف از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم علیرضا رکابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر یک رحمان روسیدانمیو از چین را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله آکاش آنتیل از هند را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. رکابی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ضیامحمد صفراف از ترکمنستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر و ضربه فنی مقابل بک دولت اوسربای از قزاقستان به پیروزی دست یافت. وی در دور سوم و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر شوگو موتو از ژاپن را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. زارع در دیدار نهایی مقابل بوهردن از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد.

۵۷ کیلوگرم: ۱- یوتو تاکشیتا (ژاپن) ۲- ویجی پاتیل (هند) ۳- تایربک ژوماشبک اولو (قرقیزستان) و هیون سو چو (کره جنوبی) … ۸- پوریا ترکمان (ایران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- مهدی شیرازی (ایران) ۲- نادر رحیم اف (ازبکستان) ۳- عادل اوسپانوف (قزاقستان) و اکرام جان حاجی مراداف (قرقیزستان)

۶۵ کیلوگرم: ۱- سیرباز تالگات (قزاقستان) ۲- علیرضا اشکیور (ایران) ۳- تایکی تسوتسومی (ژاپن) و بوبور اسلام اف (ازبکستان)

۷۰ کیلوگرم: ۱- محمدصادق فیروزپور (ایران) ۲- سانگ هو هان (کره جنوبی) ۳- میرکمال بشیموف (ازبکستان) و آیومو سوزوکی (ژاپن)

۷۴ کیلوگرم: ۱- پراوین مالیک (هند) ۲- ارخان آهی یو (چین) ۳- امیرحسین کاووسی (ایران) و یو فوجیتا (ژاپن)

۷۹ کیلوگرم: ۱- عبداله شیخ اعظمی (ایران) ۲- تانگسی (چین) ۳- شوتا کانکو (ژاپن) و ساندیپ مان (هند)

۸۶ کیلوگرم: ۱- تاتسویا شیرای (ژاپن) ۲- بایسال کوباتوف (قرقیزستان) ۳- گویند کومار (هند) و جئونگ وو پارک (کره جنوبی) ۵- ابوالفضل هاشمی (ایران)

۹۲ کیلوگرم: ۱- علیرضا عبدالهی (ایران) ۲- آینیاز سفرنیازاف (ازبکستان) ۳- سیمبات سلیمان اف (قرقیزستان) و هاکسو بان (کره جنوبی)

۹۷ کیلوگرم: ۱- علیرضا رکابی (ایران) ۲- ضیا محمد صفراف (ترکمنستان) ۳- آکاش آنتیل (هند) و ارسلان بک توردوبیکوف (قرقیزستان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ۲- بوهردن (چین) ۳- ویشال (هند) و بک دولت اوسربای (قزاقستان)

رده بندی تیمی: ۱- ایران ۲۰۱ امتیاز ۲- ژاپن ۱۴۹ امتیاز ۳- هند ۱۲۹ امتیاز ۴- قزاقستان ۱۱۱ امتیاز ۵- کره جنوبی ۱۱۱ امتیاز ۶- ازبکستان ۹۸ امتیاز