سیدتقی کبیری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جوانگرایی در بین مدیران، اظهار داشت: علی رغم اینکه در آغاز کار دولت نیروهای جوان بر سر کار آمدند اما متاسفانه در واقعیت تمایل دولت به غیر جوانان بسیار بیشتر از جوانان است.

وی ادامه داد: یعنی اگر نسبتی از مجموعه کابینه را در نظر بگیریم چه در حوزه معاونان و چه در حوزه وزرا به نظر می رسد که فرصت برای جوانانی که کم هم نیستند در دولت چندان فراهم نیست.

کبیری تصریح کرد: البته فرموده مقام معظم رهبری به این معنا نیست که به افراد باتجربه و میانسال بی توجهی کنیم اما طبیعی است که در چنین فرصت هایی حضور جوانان پرانرژی و باانگیزه موجب کارآیی و خلاقیت بیشتر می شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره با تاکید براینکه ای کاش دولت در عرصه سخنگویی تصمیم بر جوانگرایی می گرفت، خاطرنشان کرد: در مورد آقای ربیعی و شخصیت ایشان هیچ صحبتی نمی کنم و نمی خواهم بگویم نگاه منفی دارم اما اگر در این جایگاه از چهره جدید و جوان تری استفاده می شد، طبیعتا هم برای دولت خوب بود هم پیام خوبی به جامعه داده می شد.