به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت کانون دانشجویی چتر سبز پنجمین بازارچه خیریه «مهرباران» در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برپا شد.

آقازاده، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، از غرفه‌های بازارچه خیریه مهرباران بازدید کرد و با گفتگو با دانشجویان فعال درجریان روند برگزاری و ساختاربندی این بازارچه قرار گرفت.

آقازاده، گفت: این بازارچه خیریه به همت کانون دانشجویی چتر سبز همه ساله برگزار می‌شود و ما اکنون شاهد پنجمین بازارچه خیریه هستیم و در گفتگو با دانشجویان متوجه شدم که علاوه بر تصمیمات معمول این کانون برای صرف منابع مالی به دست آمده از بازارچه، بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات آن به مردم مناطق سیل زده اختصاص خواهد یافت و تصمیمات هوشمندانه اعضا این کانون جای تقدیر دارد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان کرد: با پیگیری از مدیر امور فرهنگی و اخبار کانون‌های دانشجویی در جریان آماده سازی غرفه‌ها بوده ام و تلاش‌های دانشجویان و دغدغه مندی آنان جای افتخار و تقدیر دارد.

گفتنی است، این بازارچه تا یازدهم اردیبهشت ماه در محوطه مجتمع فرهنگی رفاهی امید دانشگاه علوم پزشکی تبریز دایر خواهد بود.