وی گفت: وضعیت اقتصادی خاصی در کشور حاکم است و در این شرایط صرفه جویی در بیت المال و پرهیز از برگزاری برنامه‌های پرهزینه به فرمانداران و شهرداران تذکر داده شده است.

استاندار تهران افزود: نگاه مبتنی بر عدالت و توجه به اقشار گوناگون جامعه از مطالبات جدی از فرمانداران استان تهران است.