به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کارشناسی ارشد کسب و کار یک مقطع مهم برای رشته‌های تجزیه و تحلیل تجارت، امور مالی، مدیریت و بازاریابی است.

نظام رتبه‌بندی کیواس دانشگاه‌های برتر دارنده کارشناسی ارشد کسب و کار را رتبه بندی کرده است. رتبه‌بندی کیواس در این زمینه به منظور ارائه اطلاعاتی در مورد بهترین برنامه‌های تحلیلی، مالی، مدیریت و بازاریابی کسب و کار دانشگاهی انجام می‌شود.

رتبه بندی بر اساس پنج معیار اصلی اشتغال، کارآفرینی و موفقیت فارغ التحصیلان، بازده سرمایه‌گذاری، رهبری فکری و تنوع کلاس و دانشکده انجام شده است.

جدول دانشگاه‌ها در رتبه‌های اول تا سوم هر حیطه در حوزه کسب و کار سال ۲۰۲۰

بهترین دانشگاه های کسب و کار دنیا در ۲۰۲۰ معرفی شدند