مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون افزایش ظرفیت فضای ورزشی در سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها گفت: پروژه‌هایی که سال قبل شروع کردیم امسال به نتیجه رسیده است و امیدواریم با پروژه‌هایی که امسال شروع کرده ایم تا انتهای سال بتوانیم ظرفیتی بالغ بر صد هزار متر مربع به فضای ورزشی دانشگاه‌ها بیفزاییم.

وی افزود: امروز سرانه ورزشی در دانشگاه‌ها دو متر است که اگر این صد هزار متر به آن اضافه شود این ظرفیت به ۲.۲ متر در دانشگاه‌های سراسر کشور افزایش خواهد یافت.