به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد آزادشهر و پلیس فتای گنبد کاووس به منظور استفاده از توانایی‌های علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه در حوزه فعالیت‌های پلیس فتا منعقد شد.

این تفاهم نامه با هدف تقویت و توسعه همکاری‌های آموزشی، فرهنگی و تحقیقاتی برای استمرار ارتباط سازمان یافته پلیس فتا و دانشگاه آزاد آزادشهر و دسترسی و به‌کارگیری دانش فنی و فناوری روز در اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی در موضوعات مرتبط با نیاز‌های متقابل منعقد شد.

در این تفاهم نامه بر اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی مشترک در زمینه‌های مختلف علمی، تخصصی و فرهنگی، حمایت از تحقیقات کاربردی برای توسعه ارتباط بین پلیس فتا و دانشگاه تأکید شده است.

همچنین موضوعاتی مانند ارائه مشاوره در زمینه‌های مورد نیاز طرفین تفاهم نامه، برگزاری نمایشگاه‌هایی با عنوان تهدید‌های مجازی و تهیه بروشور‌هایی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

این تفاهم‌نامه به امضای محمدمهدی نادری رئیس دانشگاه آزاد آزادشهر، زید احمدی معاون دانشجویی و فرهنگی واحد آزادشهر و امیر قزلسفلو رئیس پلیس گنبدکاووس رسید.