به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، براساس تقویم آموزشی سال تحصیلی سال ۹۸-۹۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان از روز شنبه ۹ شهریور ماه آغاز می‌شود و تا روز سه شنبه ۱۲ شهریورماه ادامه دارد. کلاس‌های آموزشی این دانشگاه نیز از ۲۳ شهریورماه دایر خواهد شد.

دانشجویان در نیم سال اول تحصیلی از روز شنبه ۶ شهریور ماه تا روز سه شنبه ۹ مهر ماه فرصت دارند نسبت به حذف و اضافه برای دو درس نظری خود اقدام کنند. زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی نیز در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۹ آذرماه خواهد بود.

کلاس‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نیم سال اول تحصیلی روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه پایان می‌یابد و امتحانات دانشجویان از روز شنبه ۲۱ دی ماه آغاز و تا روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ادامه دارد. همچنین زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات دانشجویان از روز دوشنبه ۲۳ دی ماه آغاز و تا روز چهارشبنه ۲۳ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نیم سال دوم تحصیلی ۹۸-۹۹ نیز از ۵ تا ۸ بهمن ماه انجام خواهد شد. کلاس‌های آموزشی دانشجویان نیز از روز شنبه ۱۲ بهمن شروع می‌شود.

زمان حذف اضافه برای دو درس نظری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نیم سال دوم تحصیلی ۹۸-۹۹ از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۹ آغاز می‌شود و تا روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ادامه دارد. کلاس‌های آموزشی دانشجویان در این نیم سال تحصیلی روز چهارشنبه ۲۱ خرداد پایان می‌یابد.

امتحانات پایان ترم نیم سال دوم تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در بازه زمانی ۲۴ خرداد ماه ۹۹ تا تا روز چهارشنبه ۴ تیرماه صورت خواهد گرفت. دانشجویان از ۲۶ خرداد تا ۲۵ تیر ماه نیزفرصت دارند نسبت به ثبت موقت و نهایی نمرات خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است، براساس تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۹، دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌توانند براساس شرایط خود یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برساندند.