تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه صنعتی سیرجان منتشر شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشگاه صنعتی سیرجان یا صدور اطلاعیه‌ای منتشر شد.

بر اساس این خبر انتخاب واحد این دوره از ساعت ۹ صبح الی ۲۳ از طریق سایت و در تاریخ‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ برگزار خواهد شد.

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۴ و ماقبل دوشنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه از ساعت ۹ صبح، دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۵ دوشنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه از ساعت ۱۴ و دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۶ سه شنبه مورخ ۱۲ شهریور ماه از ساعت ۹ صبح همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه ورودی‌ها سه شنبه مورخ ۱۲ شهریور ماه از ساعت ۹ صبح و نیز پایان انتخاب واحد کلیه دانشجویان ساعت ۲۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ می‌باشد.

انتخاب واحد درس خودخوان از شنبه مورخ ۱۰ شهریور الی ۲۵ شهریور به صورت رییس بخش ⟸ استاد درس ⟸ استاد مشاور ⟸ تکمیل فرم خودخوان انجام می‌شود.

دانشجویان باید در یکی از تاریخ‌های ۲۷ شهریور و یا ۱۰ مهرماه ۹۸ در امتحان درس خودخوان شرکت کند.
شروع کلاس‌ها از تاریخ شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ می‌باشد.

حذف و اضافه برای کلیه دانشجویان (حداکثر ۲ درس حذف، ۴ درس اضافه) در تاریخ ۱۶ و ۱۷ شهریورماه و از ساعت ۹ صبح الی ۲۳ از طریق سایت انجام می‌گیرد.

انتخاب واحد با تاخیر طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه، همراه با جریمه ٧٠٠٠٠٠ ریالی (هفتاد هزار تومان) انجام می‌شود.

امتحانات این ترم از ۱۴ دی تا ۲۹ دی ماه ۹۸ انجام خواهد گرفت.