تندیس «ناکارآمدترین وزیر» به عباس آخوندی تعلق گرفت

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حضور عباس آخوندی در همایشی با عنوان «نگرانی برای فردا ایران» که سوی یکی از تشکل‌های اطلاح طلب دانشگاه شیراز برگزار شد، واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

در بخشی از این همایش یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز طی سخنانی اظهارات وزیر سابق راه را به فکاهیات سیاسی تعبیر کرد.

این دانشجو همچنین به خاطر ناکارآمدی عباس آخوندی در وزارت راه، تندیس «ناکارآمد ترین» وزیر را به آخوندی تقدیم کرد.