توضیحات دانشگاه تهران در خصوص مصوبه شورای عالی شهرسازی/ طرح توسعه دانشگاه متوقف نشده

محقر، مسئول اجرایی طرح توسعه دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص توقف طرح توسعه دانشگاه گفت: مصوبه شورای عالی شهرسازی هنوز به دست ما نرسیده و فقط می‌دانیم که طبق این مصوبه طرح متوقف شده است.

وی افزود: در جلسه بررسی برداشت ما این بود که اتفاق خاصی برای طرح نیفتاده و فقط توصیه شده که کمیسیون ماده ۵ سرعت بررسی را افزایش دهد.

محقر خاطرنشان کرد: براساس برداشت‌های ما اتفاق خاصی نیفتاده، ولی باید ببینیم آنچه که ابلاغ می‌شود مبنی بر توقف طرح است یا خیر.

گفتنی است، شورای عالی شهرسازی و معماری طی مصوبه ای از توقف طرح توسعه دانشگاه تهران خبر داد.