به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اولین دوره مسابقات سراسری جوشکاری در دانشگاه اراک و به همت اتحادیه انجمن‌های علمی مهندسی مواد و متالوژی کشور برگزار می‌شود.

مهندسی جوشکاری و بازرسی‌های مخرب و غیرمخرب به عنوان یکی از پرمتقاضی‌ترین و مهمترین گرایش‌های تخصصی حوزه مهندسی مواد و متالورژی در برنامه جامع علمی کشور و تدوین سند راهبردی چشم انداز ۲۰ ساله از پراهمیت‌ترین سرفصل‌های این مسابقات تعیین شده است.

ارتقای توانمندی دانشجویان در حوزه جوشکاری و بازرسی به عنوان نیروی کار ماهر، انطباق هرچه بیشتر فعالیت‌های علمی دانشجویان با نیاز‌های جامعه، متکی ساختن برنامه‌های درسی بر شایستگی‌های حرفه‌ای دانش آموختگان و توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کشور از اهداف برگزاری این مسابقات عنوان شده است.

مراحل برگزاری این مسابقات از ۱۷ فروردین و با ثبت نام اولیه آغاز شده است. در مرحله دوم سوال مسابقه منتشر شده که داوطلبان شرکت در مسابقه تا ۳۱ اردیبهشت فرصت ارسال پروپوزال برای پاسخ به این سوال را داشته اند. در ۷ خرداد نتایج داوری پروپوزال‌ها منتشر شده و از ۸ تا ۱۱ خرداد دانشجویان فرصت دارند تا ثبت نام خود را برای شرکت در این مسابقات نهایی کنند.

سوالات حضور از ۱۲ خرداد منتشر می‌شود و قطعات جوشکاری شده تا ۱۵ خرداد باید به دبیرخانه ارسال شوند.

آماده////ثبت نام نهایی اولین دوره مسابقات جوشکاری دانشگاه اراک از فردا آغاز می‌شود