به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور دانشجویان رشته‌های مختلف پزشکی و استادان دانشگاه، به همت بسیج دانشجویی و کانون جهادی پایش سلامت دانشگاه، به مدت شش روز در مناطق محروم استان برگزار شد.

دانشجویان جهادگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای بیانات مقام معظم رهبری جهت خدمت رسانی به مردم مناطق محروم، در قالب تیم‌های مختلف پزشکی به منطقه چهاردانگه شهرستان ساری رفته و اقدام به خدمت رسانی به مردم محروم این مناطق کردند.

این اردوی جهادی که از ۲۶ تا ۳۱ مردادماه برگزار شد، با مشارکت و استقبال دانشجویان رشته‌های مختلف پزشکی و استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران همراه بود.

حضور متخصصین زنان، اطفال، داخلی، دندانپزشک و انجام غربالگری، مشاوره سلامت و مامایی، پیگیری آزمایشات و تحویل داروی رایگان به مردم این مناطق، از جمله خدماتی بود که توسط جهادگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران به اهالی این مناطق ارائه شد.

گفتنی است، روستا‌های تلمادره، اِرا، قلعه سر، پِشرت و کَوات جزء مناطق هدف خدمت رسانی در این اردوی جهادی بود.