دانشگاه آزاد فارس بیشترین گروه‌های جهادی را دارد

میثم فضل‌الله‌پور، مسئول جهاد سازندگی بسیج دانشجویی استان فارس در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو با اشاره به برگزاری اردو‌های جهادی در مناطق محروم، گفت: طبق روال هر سال اردو‌های جهادی دانشگاه‌های فارس در مناطق محروم برگزار می‌شود و دانشگاه آزاد و دانشگاه شیراز، بیشترین گروه اعزامی به اردو‌های جهادی را دارند. البته بعضی از گروه‌های پزشکی بدلیل تخصصی که دارند به‌طور مداوم در اردو‌ها مستقر هستند.

فضل‌الله‌پور ادامه داد: امسال تابستان ۹۰ گروه جهادی به مناطق محروم اعزام می شوند و این از ۱۵ تا ۷۰ جهادگر تشکیل شده است. گروهای جهادی در ۱۱ حوزه فعالیت دارند، از جمله، فرهنگی، تربیتی-آموزشی، کشاورزی، بهداشتی-آموزشی و مطالبه‌گری است.

مسئول جهاد سازندگی بسیج دانشجویی فارس با اشاره به حوزه فعالیت گروه‌های جهادی تصریح کرد: به دلیل اینکه ماهیت گروه‌های جهادی محرومیت‌زدایی است، گروه‌ها محرومترین مناطق را شناسایی می‌کنند و هدف‌گذاری آن‌ها در مناطقی است که از لحاظ شاخصه‌های محرومیت در کشور سطح پایین را به برخوردار باشند.

وی پایان خاطرنشان کرد: بیشترین حوزه فعالیت گروه‌ها بنابر شاخصه‌های محرومیت به شهرستان‌های داراب، نورآباد و کازرون اختصاص داده شده است.