به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه بوعلی سینا براساس آخرین گزارش موسسه رتبه بندی تایمز در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت.

دانشگاه بوعلی سینا توانست برای اولین بار با حضور در نظام رتبه بندی تایمز، با کسب رتبه +۱۰۰۱ در جمع دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرد.

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های علمی معتبر بین المللی است که از سال ۲۰۰۴ مراکز آموزش عالی را در سراسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌دهد.

این رتبه بندی از ۱۳ شاخص در قالب پنج معیار کلی که در آن آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد قرار دارد.

بر اساس این شاخص ها، دانشگاه بوعلی سینا از لحاظ آموزشی رتبه ۷۸۵، از لحاظ پژوهشی رتبه ۸۰۸، از لحاظ استنادات علمی رتبه ۹۹۹، از لحاظ درآمد‌های حاصل از قرار داد‌های ارتباط با صنعت رتبه ۱۱۱۱ و، از لحاظ وجهه بین المللی رتبه ۱۳۵۵ جهان را بدست آورد.

در این رتبه‌بندی ۴۰ دانشگاه ایران در بین ۱۳۶۹ دانشگاه برتر قرار گرفته که دانشگاه بوعلی سینا در بین دانشگاه‌های جامع کشور رتبه ۱۲ را به خود اختصاص داد.