در رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رتبه بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را در سال ۹۷-۹۶ اعلام کرد.

این پایگاه رتبه بندی دانشگاه‌های جامع، صنعتی و هنر را اعلام کرد، بر اساس اعلام رتبه بندی دانشگاه‌های هنر، دانشگاه هنر اصفهان رتبه اول، دانشگاه هنر اسلامی تبریز رتبه دوم و دانشگاه هنر تهران رتبه سوم را کسب کردند.

بر اساس این رتبه بندی، دانشگاه هنر شیراز رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.