به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امسال همزمان با بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از دهم تا دوازدهم اردیبهشت ماه در مرکز بین­‌المللی همایش­‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در دو بخش دانشگاهی و کشوری شامل ارسال فراخوان در اسرع وقت به واحد‌های مرتبط دانشگاه، دریافت و طبقه بندی فرآیند‌های ارسالی توسط اعضای هیأت علمی، داوری و انتخاب فرآیند‌های برتر دانشگاهی و غیره است.

گفتنی است، هر دانشگاه یا دانشکده مجاز است فقط یک فرآیند برتر را در هر یک از حیطه­‌های شش گانه تدوین و بازنگری برنامه­‌های آموزشی، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی و طراحی و تولید محصولات آموزشی برای بررسی و رقابت به بخش جشنواره کشوری معرفی کند.

«دوازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری» ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود