به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی احکام جداگانه‌ای از سوی محمود نیلی احمدآبادی، رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، عبدالعظیم قانقرمه، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و عبدالمجید نورتقانی عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه گلستان به عنوان عضو در کارگروه این هیأت، منصوب شدند.

قانقرمه به عضویت در کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی و دکتر نورتقانی به عضویت در کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی منصوب شده اند.

در بخشی از احکام صادر شده آمده است:

با عنایت به حکم رئیس جمهور محترم مبتنی بر تشکیل هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها و به موجب این حکم به عنوان همکار در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با توجه به سوابق علمی و اجرایی ارزنده خود، کارگروه را در تهیه گزارشی مستند و دقیق از سیلاب‌های سال ۱۳۹۸ در کشور یاری نموده تا پس از تلفیق با گزارش سایر کارگروه‌ها به استحضار ریاست محترم جمهور و ملت شریف ایران رسانده شود.

گفتنی است، غلامرضا خوش فر دیگر عضو هیأت علمی این دانشگاه نیز قبلاً به عضویت در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه منصوب شده بود.