به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ اعضای شورای شهر تهران با یکی از سران فتنه 88 دیدار و گفت‌وگو کردند و امروز خبر این دیدار در سایت رسمی شورای شهر تهران انتشار یافته است.

اعضای شورای شهر تهران به دیدار چهره‌ای رفته‌‌اند که در جریان فتنه سال 88 یکی از سران اصلی اغتششات و فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی بوده است؛ این چهره با وجود اعتراف در جلسات محفلی مبنی بر عدم وقوع تقلب در جریان انتخابات سال 88، تا به امروز هیچ اعلام برائتی در محافل رسمی از جریان فتنه یا ندامت از مشارکت در فتنه 88 نداشته است.