کد خبر: ۷۶۳۰۷۵

راهپیمایی حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ از دانشگاه تهران تا میدان انقلاب برگزار شد.

عکس: مهرداد اصفهانی

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ – ۱۶:۲۲