به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیدامیرمحسن ضیایی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در چهاردهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به دستاورد‌های این دانشگاه در عرصه آموزش بیان کرد: در این جشنواره از محمد رخشان، استاد برجسته و سرآمد در اخلاق، آموزش و علم تقدیر می‌شود.

ضیایی با تاکید بر لزوم مستندسازی فعالیت‌های اساتید در این دانشگاه گفت: متأسفانه مستندسازی ضعیفی در این زمینه داریم و نتوانسته ایم اساتید را به طور کامل به دانشجویان معرفی کنیم. با توجه به اینکه اساتید بسیار بزرگی در این دانشگاه حضور دارند باید تالار مشاهیر در اینجا راه اندازی کنیم. دانشگاه باید مرجعیت اجتماعی داشته باشد و علاوه بر جامعه علمی به جامعه خود نیز پاسخگو باشد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به چالش‌های پیش رو در برابر آموزش پزشکی گفت: اکنون در حوزه آموزش پزشکی با یک به هم ریختگی در هرم دانش آموختگان و بازار کار مواجهیم که باید آن را سامان بدهیم.

وی گسترش بی رویه آموزش عالی سلامت، ظرفیت مازاد و صندلی‌های خالی، محدودیت شدید منابع، مهارت ناکافی دانش آموختگان، عدم توجه به اقتصاد آموزش و آموزش اقتصادی، بهره وری پایین و قرار گرفتن در لوپ‌های تکراری و بی حاصل را از مهمترین چالش‌های پیش روی آموزش پزشکی برشمرد.

ضیایی خاطرنشان کرد: با کاهش انگیزه در فراگیران و اساتید مواجهیم و به حاکمیت سیستم چندان توجه نداریم و منابع محدود در اموری صرف می‌شوند که کمترین بازدهی را دارند.

وی با اشاره به جهت گیری‌های کلان آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ما باید در یک بخش، مرجع و متمایز باشیم و بتوانیم به عنوان دانشگاه پیش رو در منطقه عمل کنیم. این موضوع در گرو استفاده حداکثری از منابع در دسترس و تبدیل شدن آموزش به جریان غالب دانشگاه است.

ضیایی افزود: ما باید رشته‌هایی که به آن‌ها در نظام سلامت نیازی نداریم و به تبع در بازار کار، کاری برای آن‌ها نداریم از دانشگاه حذف کنیم و شجاعت این موضوع را داشته باشیم که رشته‌ها را سامان بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: جذب نیروی نخبه، پیشگیری از افت تحصیلی، توجه به آموزش مبتنی بر صلاحیت، توجه به محوریت خدمت به بیمار در آموزش بالینی و جوانگرایی در واگذاری مأموریت‌ها و همچنین گسترش هوشمند رشته‌های تحصیلی بر حسب نیاز از دیگر فعالیت‌های حوزه آموزش دانشگاه است.

ضیایی یادآور شد: در حال حاضر هر فردی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه مشغول به کار می‌شود برنامه مدونی پیش روی خود دارد همچنین برای تمامی اعضای هیأت علمی کارنامه تهیه شده است.

وی از تدوین نحوه سه ساله جذب هیأت علمی، برنامه جامع آموزشی، تعدیل ظرفیت پذیرش دانشجو و ورود نظام‌مند به بخش خصوصی وهمچنین اعتباربخشی داخلی به گروه‌های آموزشی به عنوان دستاورد‌های مهم دانشگاه در حوزه آموزش پزشکی در سال ۹۷ نام برد.