خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون خوابگاه‌های این دانشگاه گفت: این دانشگاه دارای دو ساختمان خوابگاهی با قدمت بیش از ۹۰ سال است.یکی از آن‌ها باهنر و دیگری نصیبه نام دارد .

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به نیاز خوابگاه های این دانشگاه به بهسازی گفت: بیش از ۶۰ درصد از مراکز آموزشی ما نیاز به بازسازی ، نوسازی و بهسازی دارند. از برنامه‌هایی که برای آینده در نظر گرفته ایم می‌توان به همین بهسازی و نوسازی ساختمان‌های دانشگاه من جمله خوابگاه‌ها اشاره کرد.

وی افزود: خیرین نیز کمک‌های بسیار زیادی به ما کرده اند و از طریق همین خیرین ساختمان بسیار خوب و مجهزی در منطقه آزاد اروند خوزستان به دانشگاه برای خوابگاه دانشجویی اهدا شد. هم چنین برای اولین بار بنیاد خیرین در دانشگاه فرهنگیان نیز به راه افتاده است و اعضای خوب و پای کار زیادی دارد.

خنیفر در پایان گفت: ما درصدد هستیم تا در بودجه‌های آینده خود اولویت را با خوابگاه‌ها و سرا‌ها قرار دهیم.