رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا در این گفتگو همچنین مدعی شده پس از آخرین اعتراضات در ونزوئلا که هفته گذشته انجام شد، موج سرکوب مخالفان در کشورش بیشتر شده است.

ادعای سرکرده مخالفان ونزوئلا در مورد حمایت از مداخله نظامی آمریکا در شرایطی مطرح شده که پیش از این بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی مخالفت خود را با اقدام نظامی احتمالی آمریکا در ونزوئلا اعلام کرده بودند.

از زمان آغاز برخی تنش‌های مقطعی در ونزوئلا که به رهبری خوان گوایدو و با حمایت کشورهای غربی انجام شد، تهدید به اقدام نظامی علیه ونزوئلا یکی از اهرم‌های فشار واشنگتن علیه دولت مرکزی مادورو در کاراکاس بوده است، هرچند ارتش ونزوئلا اعلام کرده که با هرگونه مداخله نظامی خارجی به شدت مقابله خواهد کرد.