به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زمین چمن مصنوعی و مجموعه ورزشی روباز دانشگاه صنعتی کرمانشاه با بازی تیم‌های منتخب دانشجویی به بهره برداری رسید.

حسین پار، مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در این باره ضمن اشاره به پیگیری‌های ریاست و مسئولین دانشگاه جهت ساخت این زمین و مجموعه ورزشی روباز اظهار کرد: امیدواریم در آینده نزدیک به همت واحد تربیت بدنی و حمایت‌های همیشگی مسئولین دانشگاه شاهد ساخت و توسعه اماکن و فضا‌های ورزشی جدیدی در این دانشگاه باشیم.