به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه تهران، برای اولین بار در این دانشگاه، برای سامانه‌سپاری گردش کار فرایند کارآموزی، به جای خرید و یا توسعه یک سامانه جدید، از مدل نوآورانه «نرم‌افزار به‌مثابه خدمت» (Software as a. Service) استفاده شده است.

این مدل که در فاز اول در پردیس دانشکده‌های فنی اجرا می‌شود، ضمن تسهیل گردش کار و حذف کامل کاغذ از این فرایند، امکان برقراری ارتباطی دوطرفه و مؤثر بین دانشگاه و شرکت‌های پذیرنده کارآموز را فراهم کرده است.

این خدمت از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، برای دانشجویان دارای شرایط اخذ درس کارآموزی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و تمامی شرکت‌هایی که تمایل به پذیرش کارآموز در رشته‌های فنی را دارند، در دسترس است.

دانشجویان می‌توانند با ورود به این سامانه، فرصت‌های کارآموزی شرکت‌هایی را که مورد تأیید دفتر ارتباط با صنعت پردیس قرار گرفته‌اند، بررسی و موارد مورد علاقه خود را انتخاب کنند و پس از پذیرش در هر یک از آن‌ها، واحد کارآموزی خود را بگذرانند.