رضا سراج کارشناس مسائل استراتژیک در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو در خصوص مصاحبه ترامپ با شبکه فاکس نیوز و طرح این موضوع که قصد جنگ با ایران را نخواهم داشت و به طور کلی سیاست یک بام و چند هوای ایالات متحده گفت: آنچه در شرایط فعلی بین ایران و امریکا رخ داده است جنگ ترکیبی و جنگ در همه عرصه‌ها و زمان‌ها خواهد بود که شامل جنگ سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و شناختی است.

وی با اشاره به اینکه در جنگ بین ایران و امریکا تقریبا بحث نظامی منتفی است خاطر نشان کرد: اما مجموعه جنگ‌هایی که به آن اشاره کرده ام جنگ‌های محاسباتی است که طرف مقابل در آن سعی می‌کند با این روش اراده خود را به طرف دیگر تحمیل کند.

سراج با تاکید براینکه آنچه ترامپ در حوزه تهدید عنوان می‌کند، لفاظی و در جهت ایجاد رعب و وحشت است تصریح کرد: ترامپ برای اینکه بتواند پازل جنگ ترکیبی و تغییر محاسبات را مطابق خواسته خود لحاظ کند چنین سخنانی را به زبان می‌آورد.

این کارشناس مسائل استراتژیک ادامه داد: از همان ابتدا هم معلوم بود موضوع جنگ و تهدید نظامی دروغ بزرگی است، اما عده‌ای در داخل سعی می‌کنند این دروغ را اکو دهند، چون فکر می‌کنند سایه جنگ میز مذاکره‌ای مجدد را به دنبال خواهد داشت.

*امروز جنگ با آمریکا در عرصه اقتصادی، اطلاعاتی و شناختی است
وی افزود: در این شرایط نه امریکایی‌ها قادر به عملی کردن تهدیدات خود هستند و نه متحدین ان‌ها می‌توانند اقدامی برای عملیات نظامی در کشورمان انجام دهند و امروز بیش از هر زمان دیگر تمرکز امریکایی‌ها در جنگ اقتصادی، اطلاعاتی و شناختی بر روی افکار عمومی متمرکز شده است.

*پیروزی در برابر آمریکا منوط به محاسبات بر اساس مبانی اسلام است
سراج با بیان اینکه امریکایی‌ها به دنبال تغییر محاسبات ما هستند خاطر نشان کرد: در این عرصه جمهوری اسلامی نیز باید پیروز این جنگ محاسباتی باشد و این پیروزی منوط به آن است که محاسبات ما براساس یک دستگاه محاسباتی با مبانی اسلامی باشد.

*مقاومت مردم و مسئولین در برابر دشمن عقب نشینی آن را به دنبال خواهد داشت
این کارشناس مسائل استراتژیک در ادامه گریزی به وظایف مردم و مسئولین در این شرایط زد و گفت: در شرایط جنگ محاسباتی فعلی مردم و مسئولین باید بدانند هر میزان که ما عقب نشینی کنیم، فشار دشمن بیشتر خواهد شد و به هر میزان که ما انسجام داشته باشیم فشار دشمن کاهش خواهد یافت و دشمن مجبور به عقب نشینی می‌شود.

*تغییر مدام مواضع ترامپ به سیگنالهایی بستگی دارد که از داخل دریافت می کند
وی در پاسخ به اینکه چرا ترامپ امروز تهدید می‌کند و فردا حرف خود را پس می‌گیرد نیز گفت: این عملکرد رئیس جمهور ایالات متحده به ارزیابی آن‌ها از شرایط داخلی کشور ما برمی گردد وقتی مردم و مسئولین تسلیم این جنگ محاسباتی نشوند این دشمن است که در محاسبات خود تغییر می‌دهد و این که یک باره بحث داغ شدن تصمیم نظامی سرد می‌شود حکایت از آن دارد که محاسبات دشمن در حال تغییر است به طوری که این تغییر حتی در جنگ لفظی هم مشهود و نمایان است.

*آمریکا بداند مردم فشارها را تحمل می کنند اما محاسبات خود را تغییر نمی دهند
سراج تصریح کرد: از این منظر و با این رویه حتی در جنگ اقتصادی، اطلاعاتی و شناختی رفتار مردم و مسئولین می‌تواند محاسبات دشمن را شکل دهد لذا آن‌ها که در سال ۹۶ در انتظار تابستان داغ و بعد از آن در زمستان به دنبال برگزاری جشن کریسمس در تهران و امروز هم منتظرند اتفاقاتی در داخل بیفتد، در حالی که غافل از این هستند که مردم ایران فشار‌ها را تحمل و شرایط را به خوبی درک می‌کنند، اما محاسبات خود را تغییر نخواهد داد و دست آخر این امریکایی‌ها خواهند بود که مجبور به عقب نشینی می‌شوند.