به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی آهون‌منش رئیس اتحادیه موسسات غیرانتفاعی با اشاره به اینکه سطح‌بندی موسسات غیرانتفاعی نیاز به بازنگری دارد، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بنا شده بود تا در اسفند ماه سال گذشته تجدیدنظری در سطح‌بندی موسسات انجام شود و آمار جدیدی از واحدهای غیرانتفاعی و کیفیت آنها ارائه شود اما متاسفانه 4 سال از آخرین سطح ‌بندی موسسات غیردفاعی گذشته و هنوز تغییری در آن ایجاد نشده است.

وی افزود: آخرین آماری که ما از سطح‌بندی موسسات غیرانتفاعی داریم مربوط به اسفند ماه 95 است که بر این اساس حدود 90 موسسه در سطح یک و 110 موسسه در سطح دو قرار دارند.

آهومنش در ادامه بیان کرد: حدود 100 موسسه غیرانتفاعی سطح سه و چهار هستند و 90 موسسه نیز در سطح پنج قرار دارند.

رئیس موسسات غیرانتفاعی در پایان خاطرنشان کرد:به این ترتیب 50 درصد موسسات غیرانتفاعی در سطوح یک تا سه قرار دارند و 50 درصد دیگر نیز در سطوح 4 و 5 هستند که باید کیفیت خود را به حد مطلوب برسانند.