به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان متقاضی دریافت وام تحصیلی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشگاه لرستان از ۱۵ مهرماه می‌توانند برای ثبت نام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی https://bp.swf.ir مراجعه کنند.

آخرین مهلت ثبت نام وام تحصیلی دانشگاه لرستان ۱۵ آبان ماه اعلام شده است.

تاریخ پرداخت وام حداقل ۲ ماه پس از پایان تاریخ ثبت نام است و چنانچه دانشجویان در مقاطع تحصیلی گذشته، اقساط معوقه داشته باشند، نمی‌توانند در ترم جدید وامی دریافت کنند؛ لذا با مراجعه به پورتال دانشجویی نسبت به تسویه بدهی خود در اسرع وقت اقدام کنند.