نگاه مجلس و دولت به صندوق نوآوری و شکوفایی نباید صرفا هزینه‌ای باشد

تقی کبیری، نماینده خوی و عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو نقش صندوق نوآوری و شکوفایی را در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مهم و اساسی دانست و اظهار کرد: در رابطه با ایفای این نقش مهم، بودجه این صندوق نیز همزمان باید ارتقاء پیدا کند. نگاه مجلس و دولت در این زمینه نیز نباید صرفا یک نگاه هزینه‌ای باشد بلکه از راه‌های مختلف باید به تقویت این صندوق که نقشی اساسی در افزایش بنیه اقتصاد دانش بنیان دارد، پرداخت.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مسئولان صندوق نوآوری و شکوفایی همواره پیگیر افزایش بودجه خود به خصوص در زمان‌های بررسی لایحه بودجه باشند تا حقوق شرکت‌های دانش‌بنیان ضایع نشود.

کبیری با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی باید در مسیر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، جهادی عمل کند، گفت: ما همچنین از شرکت‌های دانش‌بنیان انتظار داریم در مسیری که قرار گرفته‌اند جهادی کار کنند تا انتظارات از آن‌ها برآورده شود.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در عین حال شرکت‌های دانش بنیان واقعی باید در عرصه اقتصاد وارد شوند تا شرکت‌های صوری نتوانند عرض‌اندام کنند و میدان برای این شرکت‌ها خالی شود.

نماینده خوی در مجلس در ادامه با اشاره به نقش شرکت‌های دانش بنیان در گذر از تحریم‌ها، گفت: ظرفیت این شرکت‌ها بهترین ظرفیت برای مقابله با تحریم‌ها است لذا در این شرایط باید از فرصت شرکت‌های دانش‌بنیان نهایت استفاده را ببریم و بر تحریم‎ها غلبه کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از مشخصه‌های کشور‌های پیشرفته این است که دانش را در مسیر اقتصاد و صنعت قرار داده‌اند. امروز انجام یک کار اقتصادی و صنعتی به معنای عام کلمه، بدون یک مطالعه عمیق علمی و بدون ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی موفقیت‌آمیز نخواهد بود، لذا ما هم باید در این مسیر قرار گیریم و از الگو‌های امتحان پس داده کشور‌های مترقی استفاده کنیم.

کبیری در پایان درباره کارکرد شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر نیز خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها نسبت به گذشته روند رو به رشدی داشته‌اند، اما هنوز تا رسیدن به مقصد، فاصله زیادی داریم.