عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در فهرست سرآمدان علمی سال ۹۸ قرار گرفت

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسعود صلواتی نیاسر عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه کاشان را به عنوان سرآمد علمی سال ۱۳۹۸ معرفی کرد.

مجید منعم زاده اظهار داشت: این عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در گروه الف. سرآمدان علمی ایران در سال ۹۸ کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره اینکه سرآمدان علمی افرادی هستند که فعالیت‌های پژوهشی و دستاورد‌های علمی معتبری در سال‌های اخیر دارند، خاطر نشان کرد: این فدراسیون، سرآمدان علمی را سالانه از بین افراد با توانمندی پژوهشی معتبر شناسایی و آن‌ها را در ۲ گروه الف. و ب. و با توجه به اعتبار علمی کسب شده توسط هر فرد در یک فرایند رقابتی رتبه بندی می‌کند.