به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مسعود برومند دبیر شورای عتف و معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف، ارائه گزارشی از دستاورد‌های جهاد دانشگاهی را یکی از موضوعات مطرح در این جلسه دانست و گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور اعتقاد بر این است که همه سازمان‌ها باید مأموریت‌های خود را در عرصه نوآوری، فناوری و کارآفرینی مورد بازبینی قرار دهند.

برومند دستورجلسه دوم را ارائه گزارشی از مناطق ویژه علم و فناوری ذکر کرد و یادآور شد: این مناطق در گذشته با عنوان «کریدور‌های فناوری» معرفی شدند و بررسی آئین نامه‌های اجرایی این مناطق نشان می‌دهد که عملکرد آن‌ها با این آئین نامه‌ها انطباق ندارد.

دبیر شورای عتف با بیان اینکه در این جلسه گزارشی از عملکرد ۵ منطقه ویژه علم و فناوری ارائه شد، ادامه داد: عملکرد این مناطق زیاد خوشایند نبود و به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در آن ایجاد شود لذا در این جلسه آسیب شناسی صورت گرفت و مقرر شد در این زمینه مطالعات دقیق‌تری صورت گیرد و بر اساس آن پیشنهاداتی در زمینه ادامه فعالیت این مناطق به شورای عالی عتف ارائه شود.

وی مناطق ویژه علم و فناوری را کانون‌ها و پهنه‌هایی دانست که در آن محل گردهمایی عناصر مختلف نوآوری خواهد بود و اظهار کرد: در این مناطق اکوسیستمی از نوآوری ایجاد می‌شود و در ۵ منطقه ویژه فناوری نیز اقداماتی صورت گرفته است.

دبیرکل شورای عالی عتف در خصوص این فعالیت‌ها توضیح داد: در برخی از مناطق فعالیت‌ها در حد ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها بوده و در برخی دیگر بخشی از شهر را به عنوان منطقه علم و فناوری در نظر گرفته شده تا در آن کانون‌های نوآوری شکل بگیرد. در برخی دیگر تلاش شده تا طرح‌های زیر ساختی در منطقه‌ای از شهر ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در همه مناطق ویژه علم و فناوری اقداماتی صورت گرفته است، ولی آن هم افزایی و توسعه‌ای که انتظار ما به بود در آن صورت نگرفت از این رو عملکرد این مناطق نیازمند بازنگری است.

برومند با تاکید بر اینکه همه فعالیت‌های اجرایی شده در شورای عتف همواره مورد بازنگری قرار می‌گیرند، گفت: ما با بازنگری مجدد عملکرد مناطق ویژه علم و فناوری و بر اساس پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، می‌توانیم موارد پیشنهادی برای بهبود این مناطق ارائه دهیم. ‏

معاون وزیر علوم مناطق ویژه علم و فناوری متفاوت با پارک‌های علم و فناوری دانست و در این باره توضیح داد: پارک‌های علم و فناوری یکی از عناصر اکوسیستم نوآوری است به این مفهوم که اگر یک کانونی ایجاد شود در آن واحد‌های مختلف دانشگاهی، تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان، کارگاه‌ها و آزمایشگاه خدماتی را ارائه می‌دهند و پارک‌های علم و فناوری نیز بخشی از این کانون به شمار می‌رود.

برومند در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد که در آینده این مناطق ملغی اعلام شود گفت: در این جلسه اعضا به این جمع بندی نرسیدند و به این جمع بندی رسیدند که این مناطق ملغی نشود، ولی مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته وی تاکنون برای راه‌اندازی ۵ منطقه ویژه علم و فناوری هزینه‌ای صرف نشده است.