به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ به مسائل مهم روز سیاست پرداخته است.

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۹ خرداد ۹۸/ تبلیغ مذاکره، بخشی از راهبرد فشار +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۹ خرداد ۹۸/ تبلیغ مذاکره، بخشی از راهبرد فشار +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۹ خرداد ۹۸/ تبلیغ مذاکره، بخشی از راهبرد فشار +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۹ خرداد ۹۸/ تبلیغ مذاکره، بخشی از راهبرد فشار +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۹ خرداد ۹۸/ تبلیغ مذاکره، بخشی از راهبرد فشار +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۹ خرداد ۹۸/ تبلیغ مذاکره، بخشی از راهبرد فشار +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۹ خرداد ۹۸/ تبلیغ مذاکره، بخشی از راهبرد فشار +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۹ خرداد ۹۸/ تبلیغ مذاکره، بخشی از راهبرد فشار +تصاویر