به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸ به مسائل مهم روز سیاست پرداخته است.

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۲۴ اردیبهشت ۹۸/ کاسبان ترس‌فروشی +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۲۴ اردیبهشت ۹۸/ کاسبان ترس‌فروشی +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۲۴ اردیبهشت ۹۸/ کاسبان ترس‌فروشی +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۲۴ اردیبهشت ۹۸/ کاسبان ترس‌فروشی +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۲۴ اردیبهشت ۹۸/ کاسبان ترس‌فروشی +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۲۴ اردیبهشت ۹۸/ کاسبان ترس‌فروشی +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۲۴ اردیبهشت ۹۸/ کاسبان ترس‌فروشی +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۲۴ اردیبهشت ۹۸/ کاسبان ترس‌فروشی +تصاویر