به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ به مسائل مهم روز سیاست پرداخته است.

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۵ اردیبهشت ۹۸/ در انتظار تیغ تیز عدالت در لواسان +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۵ اردیبهشت ۹۸/ در انتظار تیغ تیز عدالت در لواسان +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۵ اردیبهشت ۹۸/ در انتظار تیغ تیز عدالت در لواسان +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۵ اردیبهشت ۹۸/ در انتظار تیغ تیز عدالت در لواسان +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۵ اردیبهشت ۹۸/ در انتظار تیغ تیز عدالت در لواسان +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۵ اردیبهشت ۹۸/ در انتظار تیغ تیز عدالت در لواسان +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۵ اردیبهشت ۹۸/ در انتظار تیغ تیز عدالت در لواسان +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۵ اردیبهشت ۹۸/ در انتظار تیغ تیز عدالت در لواسان +تصاویر