به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ به مسائل مهم روز سیاست پرداخته است.

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۸ اردیبهشت ۹۸/ صدای ترامپ در واکنش جهانی بازار نفت خفه شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۸ اردیبهشت ۹۸/ صدای ترامپ در واکنش جهانی بازار نفت خفه شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۸ اردیبهشت ۹۸/ صدای ترامپ در واکنش جهانی بازار نفت خفه شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۸ اردیبهشت ۹۸/ صدای ترامپ در واکنش جهانی بازار نفت خفه شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۸ اردیبهشت ۹۸/ صدای ترامپ در واکنش جهانی بازار نفت خفه شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۸ اردیبهشت ۹۸/ صدای ترامپ در واکنش جهانی بازار نفت خفه شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۸ اردیبهشت ۹۸/ صدای ترامپ در واکنش جهانی بازار نفت خفه شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های سیاسی ۸ اردیبهشت ۹۸/ صدای ترامپ در واکنش جهانی بازار نفت خفه شد +تصاویر