به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۱ اردیبهشت ۹۸/ فتحی و شفر مثل رویانیان و ژوزه؟ +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۱ اردیبهشت ۹۸/ فتحی و شفر مثل رویانیان و ژوزه؟ +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۱ اردیبهشت ۹۸/ فتحی و شفر مثل رویانیان و ژوزه؟ +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۱ اردیبهشت ۹۸/ فتحی و شفر مثل رویانیان و ژوزه؟ +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۱ اردیبهشت ۹۸/ فتحی و شفر مثل رویانیان و ژوزه؟ +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۱ اردیبهشت ۹۸/ فتحی و شفر مثل رویانیان و ژوزه؟ +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۱ اردیبهشت ۹۸/ فتحی و شفر مثل رویانیان و ژوزه؟ +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۱ اردیبهشت ۹۸/ فتحی و شفر مثل رویانیان و ژوزه؟ +تصاویر