به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۶ شهریور ۹۸ به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۶ شهریور ۹۸/ شهرت دربی ۵۲ جهانی شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۶ شهریور ۹۸/ شهرت دربی ۵۲ جهانی شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۶ شهریور ۹۸/ شهرت دربی ۵۲ جهانی شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۶ شهریور ۹۸/ شهرت دربی ۵۲ جهانی شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۶ شهریور ۹۸/ شهرت دربی ۵۲ جهانی شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۶ شهریور ۹۸/ شهرت دربی ۵۲ جهانی شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۶ شهریور ۹۸/ شهرت دربی ۵۲ جهانی شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۶ شهریور ۹۸/ شهرت دربی ۵۲ جهانی شد +تصاویر

 

 

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۶ شهریور ۹۸/ شهرت دربی ۵۲ جهانی شد +تصاویر