عکس/ ادای احترام رئیس شورای شهر تهران به شهدای گمنام منطقه ۱۷