رئیس اداره رفاه دانشجویی علوم پزشکی هرمزگان:

//فرانشیز خدمات درمانی دانشجویان رایگان شدبه گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه جعفری، رئیس اداره رفاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه در خصوص رایگان شدن فرانشیز درمان دانشجویان گفت: هزینه درمان (خدمات بستری سرپایی، جراحی به جز زیبایی) در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تحت پوشش برای تمامی دانشجویان و خدمات دندانپزشکی در کلنیک دندانپزشکی برای دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه رایگان است.

رئیس اداره رفاه دانشجویی علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل این دانشگاه از زمان شروع تا پایان تحصیل تحت پوشش بیمه حوادث هستند.